×

Nhấn vào Cài đặt khi cửa sổ bật lên và chờ đợi Ứng dụng tải về màn hình chính. Có thể sẽ hơi lâu! Sau khi tải về hoàn thành, bạn chỉ cần mở Cài đặt ▸ Cài đặt chung ▸ Quản lý thiết bịTin cậy cấu hình mới.
Thêm kho lưu trữ của Kênh Táo vào Cydia của bạn và liên hệ Kênh Táo khi bạn cần được hỗ trợ!