1

My Hot Pot Story V2 MOD iPA (MOD GAME)

My Hot Pot Story

4.9


V2 - 855.05 MB


03-02-2024

App Name My Hot Pot Story
Publisher
Genre
Size 855.05 MB
Latest Version 2
MOD Info ((MOD GAME))
Crack by 0912084870

Giới thiệu về My Hot Pot Story

TÍNH NĂNG HACK

Chạm 1 lần vào icon DVC IPA để bật menu , bấm vào tab Game tiến hành nhập mật khẩu và kích hoạt tính năng:

Max Rank
Full Điểm Sự Kiện Tết
Full Like Shipper
Full Điểm Tiệc Rượu
Full Tài nguyên(Kim Cương,Vàng, Cỏ, Sách , Bánh Quy > mua bằng Cỏ)
CRE: DVC

My Hot Pot Story Ảnh chụp màn hình

《My Hot Pot Story》 Restaurant is a Restaurant Management game.
In this game you will play the role of a hot pot restaurant owner, developing various hot pot dishes, making daily purchase plans, serving customers, training chefs and waiters, purchasing restaurant stuffs, opening a chain of stores, etc.
Game features
1、Multiple ways to run the business freely.
2、Feel the fun of running a hot pot restaurant and enjoy all kinds of delicious food,Especially Chinese ingredients.
3、Decorate the store to have your own hot pot restaurant

Phiên bản ứng dụng 2

Cập nhật ngày 03-02-2024

Dung lượng: 855.05 MB