1

Quick Gun: PvP Standoff V2.2 MOD iPA

Quick Gun: PvP Standoff

4.4 - Apple Acade


V2.2 - 105.44 MB


08-07-2023

App Name Quick Gun: PvP Standoff
Publisher
Genre
Size 105.44 MB
Latest Version 2.2
MOD Info
Crack by

Giới thiệu về Quick Gun: PvP Standoff

TÍNH NĂNG HACK

1. Tiền tệ không giới hạn -> Đi tới Cài đặt và chuyển đổi nút Âm nhạc. Điều này sẽ mang lại cho bạn một tấn vàng. Đổi vàng lấy bạc.
2. Chế độ thần thánh

Quick Gun: PvP Standoff Ảnh chụp màn hình

Quick Gun is an online player vs player (PvP) cowboy standoff game.
Choose your character, select your gun, and challenge other players in a western cowboy gun fight!
Who will draw his/her gun faster? who will shoot first? Are you the Quickest?

Quick Gun has a unique gameplay where you tilt your phone to draw your gun, and aim to shoot your opponent in a 360 3D Environment.

You can play against strangers or you can challenge your friends.
Unlock Many weapons and characters and compete to reach the top of the wanted leaderboard.

Are you going to win? or are you going to lose? will you have your redemption?

Phiên bản ứng dụng 2.2

Cập nhật ngày 08-07-2023

Dung lượng: 105.44 MB

Bình luận của người dùng