×

Nhấn vào Cài đặt khi cửa sổ bật lên và chờ đợi Ứng dụng tải về màn hình chính. Có thể sẽ hơi lâu! Sau khi tải về hoàn thành, bạn chỉ cần mở Cài đặt ▸ Cài đặt chung ▸ Quản lý thiết bịTin cậy cấu hình mới.
TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÀI ĐẶT ĐƯỢC CÓ THỂ CHỨNG CHỈ ĐÃ HẾT HẠN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG Ở THỜI ĐIỂM BẠN ĐANG TẢI, BẠN CÓ THỂ CHỜ CHỨNG CHỈ MỚI HOẶC LIÊN HỆ MUA CHỨNG CHỈ 12 THÁNG TẠI ĐÂY Thêm kho lưu trữ của Kênh Táo vào Cydia của bạn và tham gia nhómTELEGRAM Kênh Táo khi bạn cần được hỗ trợ!