1

Yallakora V6.06 MOD iPA

Yallakora

4.5


V6.06 - 8.45 MB


17-03-2023

App Name Yallakora
Publisher
Genre
Size 8.45 MB
Latest Version 6.06
MOD Info
Crack by

Giới thiệu về Yallakora

TÍNH NĂNG HACK

Một bản cập nhật mới của tôi cho ứng dụng Yalla Quora để đảm bảo rằng các quảng cáo mà bạn hoặc một số bạn gặp phải sẽ bị xóa, đồng thời giải quyết vấn đề sự cố ❤️

Đây là bản cập nhật thứ ba mà tôi gửi cho ứng dụng ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng tôi có thể để giải quyết vấn đề sự cố

Yallakora Ảnh chụp màn hình

The official Yallakora app , brought to you by Yallakora.com the leading sports portal in Egypt, delivers the best in sports with quick access to the latest scores, standings and detailed matches coverage.

Features include:

- New Design and Layout
- Access to all Yallakora news
- Live match commentary and stats
- Match schedules and results for all leagues
- League standings
- Players transfer news
- Favorite team matches and scores

Phiên bản ứng dụng 6.06

Cập nhật ngày 17-03-2023

Dung lượng: 8.45 MB